COEDUCA’T!

La conjuntura present ha trencat el ritme quotidià de la nostra entitat i ha impedit la celebració de la Formació Interna que cada any celebrem per apoderar i informar a les famílies LGBTI. Ara per ara, les notícies sobre el coronavirus omplen massivament la nostra vida i les famílies ens esforcem per aportar normalitat a les vides dels nostres infants. Des de l’entitat volem contribuir a aquesta normalitat i a superar els grans entrebancs de comunicació que ens planteja aquesta terrible situació. És per això que hem decidit sumar esforços per seguir en la mesura del possible amb les nostres activitats, encara que sigui de manera virtual. I és per aquest motiu, també, que volem usar el blog de l’FLG com una plataforma de comunicació més. En aquest cas, de manera formativa perquè no us perdeu res malgrat el virus.

Avui us parlaré del programa que el Departament d’Educació ha engegat recentment amb el nom de COEDUCA’T. Abans, però, una mica d’història:

Com bé ja sabeu la majoria de vosaltres, l’FLG fa anys que treballa activament des de la comissió educativa per demostrar a l’administració que un programa integral d’educació vers la diversitat familiar i afectiva-sexual és més que possible dins del nostre sistema educatiu.

Fa cinc anys, a l’FLG vam desenvolupar el PEER (el Programa Educatiu Escoles Rainbow), que vam poder pilotar en dues escoles de Barcelona: l’escola Sant Felip Neri, durant els anys 2015-2016; i l’escola Turó Blau, durant els anys 2017-2018.

L’objectiu del programa PEER, llavors innovador, va ser proporcionar a les escoles les eines necessàries per potenciar la integració de la diversitat afectiva-sexual i familiar, i l’acceptació normalitzada de tot tipus de diversitat, aportant estratègies per combatre de fons i des de la coeducació futures actituds de discriminació de gènere.

Així ho vam fer saber a diverses autoritats del Departament d’Educació, a les que vam oferir la possibilitat de socialitzar el programa. El nostre objectiu era demostrar que integrar la diversitat familiar i afectiva-sexual en l’educació és factible, útil i que millora el clima de convivència als centres educatius.

Sembla que finalment moltes més veus s’han sumat a aquest clam i finalment el Departament d’Educació ha fet també seva la idea, desenvolupant el programa COEDUCA’T.

Què és el COEDUCA’T i com s’implementarà:

L’objectiu d’aquest programa és ajudar els centres educatius d’infantil, primària i secundària a treballar aspectes bàsics de coeducació, de perspectiva de gènere i de sexualitat de forma explícita, sistemàtica, rigorosa i respectuosa. El programa compta amb el suport de diversos departaments de la Generalitat de Catalunya, ajuntaments, universitats, i entitats expertes i de referència. Com a documents de referència que té en compte el programa, cal citar les orientacions de la UNESCO i de l’OMS, un marc orientatiu que funciona en molts altres països.

De moment, s’ha engegat la primera fase del programa, en la qual s’ha format un equip de persones formadores d’arreu del territori que alhora formaran al professorat dels centres que ho sol·licitin. La segona fase del programa, en la qual es va dur a terme la primera formació al professorat, s’ha vist interrompuda per la crisi sanitària. A Barcelona ciutat s’ha format a 65 professionals docents d’infantil, primària i secundària provinents de diferents districtes de la ciutat. Aquesta formació específica per al professorat tindrà en compte tant la formació permanent com la formació inicial que reben els futurs docents a les universitats.

El Departament posarà a disposició dels centres criteris i materials que han de servir d’ajuda als docents per incorporar la coeducació i la perspectiva de gènere als diferents àmbits del currículum, a les sessions de tutoria —tant individual com grupal— i a les qüestions generals d’organització del centre, com les festes, les sortides o les activitats de migdia i extraescolars.

“COEDUCA’T” està adreçat a totes les etapes educatives tenint en compte les característiques, necessitats i edat dels alumnes en cadascuna d’elles. Es vol preparar el jovent per a la vida afectiva i sexual fonamentada en la igualtat de gènere i els drets humans, i col·laborar en la construcció d’un model integral de persona, sense estereotips sexistes.

Aquesta perspectiva s’ha d’incorporar al projecte de direcció, al projecte educatiu de centre i a l’aula. Es donarà impuls al fet que tots els centres tinguin una persona de referència per a aquesta tasca, i es treballarà estretament amb ella des dels serveis territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona amb la implicació de la Inspecció d’Educació.

L’objectiu final del programa és que, després de tres fases, al curs 2021-2022, tots els centres educatius de Catalunya incorporin de forma explícita, en el seu Projecte Educatiu de Centre, aspectes bàsics de coeducació, de perspectiva de gènere i de sexualitat.

Com veieu, és una molt bona iniciativa que ens apropa una mica més a poder oferir als nostres infants una societat més igualitària i més justa. Des de l’FLG seguirem vetllant perquè el programa s’implementi, i li hi donarem suport difonent-lo entre les famílies, perquè pugueu informar-vos-en i implicar-vos-hi de forma proactiva a les dels vostres infants.

Gràcies famílies pel vostre activisme de trinxera!
ENDAVANT!!

Katy Pallàs,

Presidenta de l’FLGcoeducat_logo (002)