Les famílies LGBTI som famílies a l’escola

Per a les famílies LGTBI el moment d’escolaritzar els nostres fills i filles és crucial. Possiblement és el primer cop que hem d’enfrontar-nos socialment a un entorn fortament heteronormatiu on la adequació de les nostres criatures es pot veure afectada.

La diversitat familiar és present a la nostra societat, i és en aquesta diversitat familiar on es fan visibles les famílies amb mares lesbianes o pares gais. En el moment en què inscrivim a les nostres filles i fills a l’escola ens fem visibles i per tant forcem al món educatiu a parlar de la diversitat familiar, de la orientació sexual i de la identitat de gènere.

Els nostres fills i filles tenen tot el dret de gaudir d’un entorn escolar segur, un espai de socialització i d’aprenentatge on no vegin vulnerats els seus drets, on es respecti i no es qüestioni ni invalidi el seu model familiar. Els infants han de poder trobar en l’escola un reflex de la família LGTBI, una escola que rebutja per negació i ocultació el model familiar LGTBI, es una escola que rebutja als nostres infants.

Han de poder sentir-se segurs i comptar amb el suport de mestres i personal docent i administratiu per poder desenvolupar-se i créixer lliurement i on poder aprendre en igualtat de condicions amb la resta de companys i companyes.

La invisibilitat que patim és als formularis, als llibres de text i als programes educatius o curriculars. El sistema educatiu no és una bombolla; es una eina de canvi que té la responsabilitat ineludible de fer que les nostres famílies es sentin acollides i respectades així com les nostres criatures.

Les resistències de les institucions i d’unes polítiques educatives que no comprenen hores d’ara aquestes realitats com a prioritàries.

El sistema educatiu ha de treballar per a la prevenció de conductes homòfobes i la prevenció de la marginació social de les persones LGTBI i de les persones amb família LGTBI. Al mateix temps ha de celebrar la igualtat i la diversitat des de la diferència. Això implica promoure valors i actituds de respecte mutu no només com una forma de prevenir l’homofòbia, sinó també com una forma de créixer i ser educat en el respecte a la diferència i la singularitat de totes les persones.